PC初心者ワイ、PCを買う

1 名無しさん 2018/06/26(火) 19:18:56
なんかオススメとかありまする?
あんま高くないので

2 名無しさん 2018/06/26(火) 20:47:04
-____---_____--___----_-_-__--_--_-_-_-------_--______---__--_--_____--__
__-_-_---____-_-----_-__-------____--__-___--_________---_-_-_--_-_--__--
_--_--__----_------_-__--__-_-__---_--__-__-_-___---__-__-_-_______-_--__
__----__-_---__---__-_-__-_-_-____-_____-__-___--__---_-___-----__---_---
____-_---_---___---__--_-_-_---__----__----_--_-_-_-__-__-______-_-__--__
__--_--___-____---__---_-__-___-_----___---____--___-____--_---_-------__
-__---_-___--_--_-_---_-_-__-__-__-_--_-_--_-__-__-_--___--_____--__---_-
_-___-_-_--_-___----____---____---__-___-----_--___---_------____-__-__-_
__-_---_--__-__--_--_-__--__---__-__--___-_-_--__-_----___--___--_-___--_
___-___-_-__-__-_-___--_-_--__--_----__-_----____---_--_-----_-_--___-___
_-___-_-____-___--_-__---__-___--_-_-____--__-_----_-_-_--_-___-_--------
--_-_----_---_______-_-___-__-__---___--_-_--_--__-_---_-_--___--__---___
-----_-___-_--_--_--__-_-_---_--_--_--___--_---______--_____-_--__-_-____
-___--_-__-----__----__--___-_____---____-____---_----_-_---_-_____---_-_
-__---___-_-_-_--_____---_-_---_-__-__-----__--_____-_----_--__-_____---_
_____--_--____-_____--__-_--___----_--_---__--__----__-_---_-___---__--_-
_-_--_---_--_---_-____-__-_--_-___---_----_--_-___-__-_-____-__-__---_-__
_---_-__---__-___-___----_-----__--__-__--_------_-____-_-___-__-__-__-__
_---_-__---_-_--_--__--_------__-______-_-__-_---__-_-__---__--___-__-___
-_--_-_---_--_-__-_-_--_-_--_-----__---_--__-_-__________-_-____--__---__
------_--__--__--_____---_-___-__---_-___-_--_--_---__---_-___-_--_______
-__-_---_--_-_-____-_--_-__-___----____-_----_--_-_-__-___-_-_----___-__-
--__--_-----_______-_-____----_--___---___--___---__-__--__--_----___--__
-_-____---____---____-____-----__--_-__-----_-__---_-_-__-__----__-__--__
___-___--_---___--_--_--___--_____--___--__-_---____--___---_--__-_------
-__--_-__-_-_--_____---___--_--_-_-_________-----__----_-__-_----_--__--_

3 名無しさん 2018/06/27(水) 08:10:17
cpu:E8400
maza:p55
GPU:GTX750TI
memori:ddr3 1600Ghz 4g

4 名無しさん 2018/07/03(火) 20:55:44
--___--__-___-_-__-_---_________---___-__----_--_____-------___---_---_--
-__----_----_______--_-___-_--_____--___--------_--__---___-___-__-___---
__-_____--_----_____--__-_--___-___---_-_---------_---__-__-_---__-__-___
-__-_----__---____-_____-_-___-_---_--__---___--_---__-_---____-_-___----
_-_-_--_-_-_--______-_--__----_-_--_--_----_____--__----_--_--_____-__-__
_--_-_-__--_-__-__----_-__------___--_-_-___-_------_-__----___-_________
___-_-_-_-_---__-__-_-_-_-__-_--_____---__-_------_-_---__-__---_-____--_
____-_--_-_---____--_____--___---__-___-___-----___-----_---____-----_-_-
_---_________-______--__--_---__---___-___--_---___--_-__--_--__---------
___-_---_-_--_--_---__-___-_--___-__-__--__--___---_---_-_---___-____-_--
_____-_---_--_---___--_-__-_-___----_----_-___-__-------___--__-___-__-__
__-__-_-_-__-__-__-___----_--_----__-_-_---__-___--__--__--_----_--____-_
--___--__--_-___---__------__--_-_-__-__--_---_---___-_--__-____-_-____-_
--___-__---_---_-----_--__-------_______-___-_____-___-_----__-_--____--_
____---_----___----_-__-__-__-__--__-_-___-____-_----_-_____----_--__----
___-_---___-_-_----_--___-__-_-_--__--_-_--__--_-__--___-_-___-----_--___
_--__--_-_-_____-___----------______---__---_----_____--__-_--_-_____---_
_--_----_-_-_------_-_---__--__----_-_-__-___________-_-____-----___-_-__
-_-_-___-_-_-_------_-----__-__---___----_-__-_-__-_____-____--_---___-__
-_____-_--_-_-__-_-_-_--_---_--___--_-----__-_---__-_-_-__--_-_-_-__-____
_-_----_---_-_-----_-__-_______---_-_---_---_-__-_--_____-_-_-_--__-_____
--___-------______-___-__---____-_--__--_-----____--___---_-_-_-___--_-_-
__----_--_-____-_--_----___---___-_-__--__-_---___-_-_-__-_--__-_----____
_-___-___-_-___-_-_____-__-_-_--___---__------_-____-------_-_-_---_-__--
--_--_-__-___-_-_-_____---______--_--______-__---_--__----_--__--_-----_-
---___-_-__-_-_--__-__---__------_--_--__-__-__-_-___-__-_---_-_-_--_____

5 名無しさん 2018/07/24(火) 18:41:43
_-_--__------_---_-_----__________-__------______-___-_-_--_-----____--__
-__---_--_-_-_____--__-_-_-_-___--_-_--__--___---___--____--_---_-_--_-_-
_-_-_-_--_-_--_-___-__----_--_-___-_--___-_-__-_--__--------__-_____--___
_-__-__-_-----__-__-_-_----_-_-_--__---_-__--___-__--__-_--____-_-__---__
__--___----_---___-____-_----__---_---___-___-_---____-__----__-__--_-_-_
-__--__--____-_--___----__--__-___----___-_--_____---_-_--_--__------____
-___----_--__--_---___-__-_--__-__--__--_---_______-____--__--___-----_--
----__----___---____-__-__-_---_----__-__-_-____---__--_--_----___-______
--__-__-____--__---__---_--___---_-_-_---__-____--_---_--___-_-___-_-__--
----_____-___-__-____-____-__--_-------___-__-__-_--_--_-----_----__-_-__
___-_---_--_--_--_-_-_----___--_--___--____---_----________-__----_-__-__
-_---_-_--_-__-_-____---__---_-__-_--__-_----____-__---____-__-_--__--_-_
__-_---_-_--___--_-_------___-_-___-___-_____-_--_--___--__----__-_-_--_-
_-----__--___--_--_-____--__-__--_--_--_--___--_--_-__-__--__-__-_-_--___
-____-____-__----____---_-_-----_____-_--_-__-_-_-_____-_-----_----_-__--
--_-_______-_--_----_--_____-___---_____----_------_-__-__---_--__-_-__-_
_-_-____-__---_____--__---____--___--_---_-__-_-_-_----_--__-_---_--___--
---_-_-___-__-_-___-_---_--___-_---__--___-_-____----_--_-___-_--_--___--
_-_--_--____-__-----____-__-_-_-_-_-__--_--_-____----__--_-___-_---___---
_--_-______---___-_--_--_-_-__---_-__----__---____---_-___---___---_-_-__
--_-__-----__--_____-____-__---_-_--_-_-____--_---_-_--_-_-____-----__-__
_--__-_-_--___---_--__----_____--_-__-__-----_-_-___----_____-_-_--__--__
___--_---__-__-_-____-_-_______-_-__-___--_-__---_-------___----_--_---_-
-_------_-__-______-___-_----___--_--_-__-_-___-__-___---_------___---___
-_-_--__-____-_-____-__---__-___-_---_-___---_-__-__-_--_---_----___----_
_____---__---___--_---_----__-_---__-_-_--_--__-_-__-_--_-_-__--__-____-_

6 名無しさん 2018/07/31(火) 22:22:01
---___--_-___--_-_-___--_-____--__-__-_-_----_---_-__-____--------____-__
-____--__-_----__-_-_----_-____-_-_-___-___---_______---_-----___--_--_--
___---_--____-_-__-------_--__-_--__-___-_-__-__--__----_-__------_______
-_-__-_--____-_-___-__---__-_--_---_----__-_-__-----____-__-_-_-___-_--_-
-_---_--_--_____---_____---__-_-_--____-__---____-___-_-__--_------__--_-
--_-_--__--------____--____-__-__--____-__-_--___-_-_-___-__------_-__-_-
____--_---_-_____-_--__-___----_-__--__-___---__---_-___--_----__---___--
----___-_-____-_-__-_____--__-_-___---_--__-----__--_--_-___--__--_-__---
_---_-_-_--___-__-_---_-__-___--__-_-______-___-_-__-_--_-_--_-----_-_---
_--_-_----__-__-__--_-___--_--_-----_---_-__-------___________---_-______
__-_-__---__---_-__-----_---___---_-_--____-_-__-_-_-_-__-___--__---__-__
-_-_---_____----_-_______--_-_---_--______---_-_____-_-_--_-_--_--_---_--
-_----__-__--__-___-_---_____-___--_-__--_-_--__-_-------_-___--_-__-_-__
---_-__--_--_-___-__-___--_------__-----__-_-__-_--__---_--____--________
_-_-_------_----____--___-_---_-____-____--_-_--_---___-___--_--_-_-_-___
____---_-__----__--__---___--__-_----_----_--_-__-_-________--_--_____---
---__--_-_--___-__-_-____-_---_--______-_-__-_----_-----__--_-_-_-__-_-__
___--__________--__--__-____---_----__--_-_--___-_-___--_---__-------_---
__-___--_---_____-_--_______--____---_------__-----_--_____---_-_-_-_-_--
--___-_---_-_-_-----_--__-_-__---___-__-__--_-__-_-__-_-_----_-_--_______
_--_-_--_______-__--__----_____--_--____-_-___-_-__--_------_--__-__-----
---__-_-__--_-_---_____-__-____--_-----_-__-__-____-___--__--_--___------
_-__---_-__---_----_-_--___-__-_--____---_____----_--_-___-_-____-__-_---
__----_-_-___--_---_--__--__---_-_-___---_---__-___--_-__-_-__-_-_-____-_
__---_-____---_-_-_-------_______--_-------_-___-___-_--__--__-___--_-___
---_--_-_-_--_----_-_-___------_--__-_-_______-___-_--_-_---____---______

7 名無しさん 2018/08/07(火) 21:13:50
_-_-_--__-____-__--__-_-_----_----___---_-_---_--____-_-__--_--_-_--_____
-__--_-_----____-_-__----_-___---_-_-_-__---_-_-_-_-__--_____---___-_-__-
____----________------_-_-_-------_____----_----_--__-_-__-____-___-_--__
____----__-__---___-_--_-------_-------_--_________-_--_-__--___-_--_____
___-_____--_-__------__---_-_-_-_------_---____-____-_-_-__-__----_-__-__
__--_-____--____--_-_----_---__--_--__-_---_-___--_--___-_---________----
-____-_--_-_--_--__----_-__-_--___----___-______--_-_____-----___--_---_-
-_-__--__---__-____-__-_------___-__----__--__-_____--__-_-__--_-_--__---
---_---___-_-_--_-_--_-__-_--_-___-____-_-___--_-__--_--____-__--_-_----_
__---_--_______-_-_--_---__--___--________-__---____-_--------__--_-_----
_-__--__-_--__-__-__-_-_-_--_-___---__--__--_-___-_-_----_-_--____--__---
__-_-_-__-----____-_-__-_-_-_---_____-__----___-_--___--_----_-__-___----
_-___-_-_-____-----_-___-----_-____--_-__-__-____---__--_-_-_-_--__--_---
--_____----_-_-_______-_-_--_-----------____--_---__---_--__-_-__-_______
_-_--_----_-_---____--____-__-_---______-_------__-__-_---__--__-__-__--_
--__-__-____-_------_-_-_-___-_--_-_--_--__-_____-_-__-_____--__------_--
__-_--_-_----_-____-_-__-__----___-________-_-__--_----_-_--___----_--_--
-_-___-_-------_-_-__-_--___-___-___-_-___---___-_--_-_-__-_-_--__--__---
_-------_------_--__-__-_-__--__-___--_-_____---_____-__--__-_--_-__--___
-_----___-__-__-_-__----_-_---__---__--_-___--_--_---__-______-_---_-____
-_--___-___--__--___-__---____--__-_---_____-----_--____------__-_-__--_-
_______--_-__--_-_-_----__---_-___-___--_-___---__----__---___-_-___-----
_-_--__-----__-----___---_--__-___-----__-___-__-_-_--_-_____--__-_-_-___
_____-_---_---_-_-____---_-_______-_-__-___-------____--_---___--__------
----_-___-_-__-___--_-____----_-_-_-__-_-_-_-___----------_________-__---
__-___--_--_-__-__-----_-_--__---__-_--__--_-___--__---__-__--___-_--_-__

8 名無しさん 2018/08/14(火) 21:18:09
__-__-_-_--_------_-_--____-_-----___--_-----_--____-_-___-_--__-___-____
--___--_-_-___-_-____--_____--__-___--___----__----_-_____-----_--_-----_
-_--__----__-_______-__----_-__----___-_-_-__--_-_____-_-_-_----_-__---_-
---__-_-___-_--___----__-_----___-___---_-_--__-___-_-_--_-__---__-__-_-_
--____--__-_--__----______-__--_-__-___--__-------_------___--__-__-_-___
_---__-____-_____--__-___-__-_----__-_----___--__--_----____--_-_-_---_--
_--__-_-___-__-_--__-__-___-__---_-__---___--__-__--__---_-__--_-----__--
_--_----_-___-_-_--___---_-_--_---_-_-_-___-__-_-___--__-_-__-__-__-_--_-
--____----_---___-_--_-_-___-_----_--___-_-___---_-_--__-___--_--__-___-_
___--__--_-_-_---____--_-____-_-__-__-_-__---_--_--__-_---__-__-_---_---_
_--___-__-_______-_---__-_-_---__-_-____-_-_--------_--_-___--_-_--_-_-_-
____---__--__-__-_----_--__---_-_____-_-_-__--_---_--__----_____--_-___--
--__--___-_-_---_____--_-______----__--_-_-___-------____-_--_---_____---
__---_-__--_-__--_-_-----__-_-_--_-_-______---_-_-__--_____-_-___---_-_--
__-__-_---_-_-_--______---_--_-__-_-___---___--_-___---_-__--_-_-_--_-_--
_-_-__-__-_-___--------__-___-__-___-___--___--__---_-------_-__--_--____
--------__--_---_----___-_-_---____-__--___-----____--___-__---__________
_--_-_---_--___-__-__-__-___-_--__--__-____-___-_-__-----_--_-----____---
-__---__-___---__--___---_-___-_--______-_-___-_-__--__----_--____-------
----_-_---_-___--___-__-______--___-__------_--_-_--_-__-______--_--_-_--
_-_---______----___--__-_------______---_--__-__--_-__-___----___---___--
-__---__-__--____---___-_-----_-____-----_---_-----_--_-__-_____-_____-__
__-_--_-_-____-_-__-_-----__-_-__--_-_-_--_-_____-___--------__--_--_-___
--__---__--___-_--____-__-__-_---__---_____--_-_---_-__--_-__-----_--____
-_--__-___---__--___--__-_____-_--_--___-______-_-__-_----_-_-_-_--------
-__----_-_-_-_----_-_-__--___---_-____---___-_-_-_---_-_--_-________--_-_

9 名無しさん 2019/06/29(土) 05:42:57
レスキューナウ

10 名無しさん 2019/11/12(火) 21:14:50
‾---‾‾‾-----‾-‾-‾‾-‾-‾‾--‾‾‾‾-‾-‾‾--‾-‾-‾--‾-‾---‾-‾‾‾---‾‾‾‾--‾‾-‾--‾-‾‾
‾‾-‾‾‾-‾‾---‾-‾‾-‾‾‾‾‾‾‾‾---‾---‾‾‾-‾-‾‾--‾--‾‾-‾--‾-‾‾‾‾‾‾---------‾----
-‾-‾‾‾--‾‾---‾--‾‾‾‾-‾-‾---‾-‾--‾‾‾‾‾------‾‾-‾‾‾--‾-‾-‾‾‾-‾‾-‾-‾-‾‾--‾--
‾-‾‾-‾‾‾‾‾-‾-‾-‾-‾‾‾‾-‾--‾-‾--‾--------‾‾‾----‾-‾‾‾‾‾-‾‾----‾-‾-‾‾--‾‾-‾-
‾‾-‾‾----‾-‾--‾‾‾‾-‾--‾‾‾-‾‾----‾-‾‾‾‾‾-‾-‾‾‾---‾‾‾-‾‾‾-‾-‾-‾--‾----‾----
-‾-‾‾---‾-‾-‾‾‾-‾‾--‾-‾----‾‾-‾-‾‾--‾--‾‾---‾--‾‾----‾‾-‾‾--‾‾‾‾‾--‾‾‾-‾‾
-‾--‾‾--‾--‾--‾-‾‾‾-‾‾--‾‾‾-‾-‾‾‾-‾‾‾---‾‾‾‾‾-‾-‾-‾-----‾‾-‾‾-‾-‾--‾-‾---
‾‾‾----‾‾-‾‾-‾--‾-‾--‾--‾-‾‾--‾‾‾‾-‾-‾-‾‾----‾‾--‾-‾‾‾-‾‾---‾--‾--‾‾-‾‾-‾
‾‾‾‾---‾--‾-‾‾-‾‾‾‾-----‾-‾‾‾‾‾‾-‾‾-‾‾‾‾‾-‾--‾---‾-‾‾‾‾-‾-‾-‾---------‾--
--------‾--‾-‾-‾‾‾----‾‾-----‾‾-‾‾-‾‾-‾-‾‾‾-‾‾--‾‾----‾‾‾-‾-‾‾‾-‾‾‾-‾‾‾‾‾
‾----‾----‾-‾‾‾‾‾--‾‾---‾‾-‾‾-‾-----‾‾-‾‾-‾-‾‾‾-‾‾‾‾-‾----‾----‾‾‾‾-‾-‾‾‾
‾---‾‾‾‾-‾--‾‾‾-‾-‾‾--‾‾‾--‾‾--‾-‾---‾--‾‾-‾‾--‾-‾‾‾---‾‾--‾‾‾--‾‾-‾---‾-
-‾‾--‾-‾--‾-‾-‾‾‾‾-‾‾-‾‾-‾-‾‾---‾--‾-‾---‾-‾--‾-‾-‾‾-‾‾---‾-‾‾-‾--‾--‾‾‾‾
--‾---‾-‾‾----‾‾‾---‾---‾‾-‾-‾‾‾‾‾‾‾-‾‾‾‾‾‾--‾--‾‾‾‾‾-‾--‾-‾---‾-‾‾---‾--
‾-‾‾‾-‾‾‾--‾--‾‾‾-‾-‾-‾‾--‾-‾‾----‾‾--‾‾‾-‾‾-‾---‾-‾--‾-‾‾-‾-‾‾-‾-‾---‾--
‾‾-‾‾‾‾---‾--‾‾‾‾‾‾---‾----‾---‾‾‾‾---‾‾--‾-‾----‾‾-‾--‾‾--‾-‾---‾‾‾‾‾-‾‾
-‾‾‾--‾‾-‾‾-‾-‾‾---‾-‾-‾-‾-‾‾‾-‾--‾‾--‾‾--------‾-‾-‾‾-‾‾‾-‾-‾-‾-‾-‾--‾‾‾
‾‾-‾‾-‾‾--‾‾---‾-‾----‾‾‾-----‾‾--‾‾-‾-‾‾‾-‾--‾-‾‾-‾-‾‾‾--‾--‾-‾‾‾---‾-‾‾
-‾‾‾‾--‾--‾-‾--‾‾‾-‾--‾‾-‾--‾---‾‾-‾‾-‾--‾‾‾‾‾---‾--‾‾-‾‾-‾--‾--‾‾---‾-‾‾
-‾‾‾---‾‾‾‾‾‾‾-‾‾‾‾‾‾-‾-‾‾‾‾------‾--‾-‾‾‾--‾-‾‾-‾--------‾‾‾---‾‾-‾‾----
‾----‾‾‾--‾‾--‾‾‾‾-‾-‾---‾-‾‾‾‾-‾-‾-‾-‾‾---‾‾‾‾‾‾---‾--‾-‾‾-‾---‾‾-‾---‾-
-‾‾-‾‾--‾--‾--‾‾‾-‾‾‾‾-‾‾‾‾‾‾‾-‾‾-----‾‾‾-‾------‾-‾‾‾-‾‾‾‾‾‾-----‾------
-‾-------‾‾‾‾--‾‾-‾-‾‾‾‾------‾‾‾-‾‾--‾-‾‾-‾‾‾‾‾‾--‾-‾‾‾‾-‾----‾‾‾-‾-‾---
------‾-‾‾‾-‾‾--‾---‾---‾-‾-‾‾----‾-‾‾--‾-‾‾‾--‾‾--‾‾‾‾-‾-‾‾-‾‾--‾‾‾-‾‾‾‾
‾‾-‾--‾---‾‾‾‾‾-‾--‾‾‾‾-‾‾-‾-‾-‾‾-----‾-‾-‾--‾‾‾-‾-‾‾---‾‾‾--‾-----‾-‾-‾‾
-‾---‾-------‾-‾‾-‾‾-‾-‾--‾‾‾‾‾‾‾-‾-‾‾-------‾--‾-‾-‾‾‾----‾‾-‾‾‾‾‾-‾‾‾‾‾

11 名無しさん 2019/12/17(火) 21:22:28
‾‾‾-‾‾‾------‾‾‾-‾---‾‾--‾---‾--‾--‾‾‾‾-‾-‾‾‾‾-‾‾‾‾--‾--‾‾-‾‾‾-‾-‾--‾----
-‾‾‾‾‾‾-‾‾‾‾‾-‾---‾‾-‾‾---‾--‾‾-‾‾‾‾---‾---‾‾--‾----‾-‾-‾-‾--‾‾--‾--‾-‾‾-
‾‾--‾-‾‾---‾--‾--‾-‾--‾‾‾---‾-‾‾‾--‾-‾‾‾---‾‾--‾‾‾-‾--‾‾‾‾‾--‾‾-‾--‾---‾‾
‾‾------‾-‾‾‾--‾--‾‾‾‾‾----‾-‾‾‾-‾-‾‾----‾‾-‾-‾--‾--‾-‾‾-‾‾‾---‾‾‾‾‾‾-‾--
‾‾‾---‾--‾‾--‾-‾‾‾‾---‾‾‾‾-‾‾‾‾---‾-‾----‾‾--‾-‾-‾‾-‾-‾‾‾‾-----‾-‾‾‾---‾-
-‾----‾‾--‾----‾‾--‾‾‾-‾‾-‾‾---‾‾‾‾‾‾--‾--‾-‾-‾---‾‾--‾‾--‾--‾-‾‾‾‾‾‾-‾-‾
‾--‾‾-‾‾-‾---‾-‾---‾-‾‾-‾---‾‾‾‾-‾--‾--‾------‾‾‾-‾--‾‾--‾-‾-‾‾‾-‾-‾‾‾‾‾‾
‾‾--‾--‾-‾-‾--‾-‾-‾‾--‾--‾‾‾‾‾‾‾‾‾--‾-‾‾‾‾---‾-‾---‾-‾---‾‾--‾‾‾--‾-‾---‾
-‾--‾-‾----‾--‾-‾‾‾-‾‾--‾--‾‾--‾‾-‾--‾-‾‾‾‾--‾-‾‾-‾-‾-‾‾‾-‾-‾--‾‾--‾‾--‾‾
‾‾---‾‾‾---‾‾‾‾‾-‾-‾‾‾--‾--‾‾‾‾--‾‾-----‾‾-‾‾‾‾---‾--‾--‾‾‾-‾-‾-‾----‾‾--
-‾--‾--‾--‾‾-‾-‾--‾‾‾‾‾-‾----‾--‾‾--‾-‾--‾-‾---‾-‾-‾-‾‾--‾-‾-‾-‾‾‾‾-‾‾‾‾‾
-‾‾---‾--‾‾--‾‾-----‾‾‾-‾‾‾‾-‾---‾-‾--‾-‾‾-‾-‾‾--‾-‾--‾‾‾-‾-‾‾--‾-‾-‾-‾‾‾
‾‾‾‾--‾‾‾--‾‾‾‾-‾‾-‾--‾---‾‾--‾---‾--‾‾-‾---‾---‾--‾---‾‾-‾‾‾‾---‾‾-‾-‾‾‾
‾‾----‾-‾‾‾‾‾--‾‾‾‾-----‾-‾---‾‾‾---‾-‾---‾--‾‾‾‾‾-‾‾‾---‾-‾--‾‾‾‾‾--‾--‾
-‾‾--‾-----‾‾‾‾--‾‾‾‾--‾‾‾‾-‾‾---‾-‾-----‾-‾--‾‾‾-‾‾‾-‾‾-‾‾-‾‾----‾‾‾---‾
‾-‾‾----‾---‾-‾‾‾--‾-‾-‾--‾-‾‾-‾‾-‾‾-‾‾‾---‾‾‾--‾‾-‾-‾--‾-‾‾‾--‾‾‾‾---‾--
---‾‾‾--‾-------‾‾--‾--‾‾‾----‾‾‾‾‾‾-‾‾-‾---‾-‾-‾-‾‾‾‾--‾‾‾‾-‾--‾‾--‾‾‾-‾
-----‾--‾‾‾‾-‾--‾------‾-‾-‾‾‾-‾‾‾‾-‾-‾‾----‾--‾‾-‾---‾-‾‾‾‾-‾--‾‾‾‾‾‾‾‾-
‾--‾‾---‾‾-‾-----‾-‾‾‾-‾‾‾‾--‾‾‾‾-‾‾-‾‾-‾‾‾---‾‾-‾‾-‾----‾--‾‾----‾‾---‾‾
-‾‾--‾-‾-‾‾-‾‾‾‾‾-‾‾-‾-‾‾‾‾------‾-‾--‾‾‾‾---‾‾-‾-‾‾--‾‾‾--‾-‾-‾--‾-‾----
‾‾‾--‾‾‾‾‾‾--‾-‾‾-‾----‾-----‾‾‾‾---‾‾-‾----‾---‾‾--‾‾‾‾-‾-‾----‾‾‾‾--‾‾‾
‾‾-‾‾-‾-‾--‾-‾‾--‾‾‾-‾‾-‾--‾--‾-‾‾-‾--‾-----‾‾---‾‾-‾-‾-‾‾-‾--‾‾‾-‾‾--‾‾-
-‾‾‾--‾‾---‾‾--‾‾‾‾‾-‾-‾---‾‾-‾‾-‾-‾--‾‾‾--‾‾‾‾‾‾----‾‾‾----‾-‾-‾‾-----‾-
--‾-‾‾--‾-‾-----‾‾-‾-‾‾-‾--‾-‾‾‾--‾--‾‾-‾‾----‾‾‾‾‾‾‾----‾‾‾‾-‾-‾-‾--‾‾-‾
‾-‾--‾-‾‾---‾--‾----‾-‾‾--‾‾--‾‾---‾‾‾‾‾---‾‾‾‾‾‾--‾--‾‾‾‾-‾‾‾---‾‾‾--‾--
‾‾---‾‾--‾-‾‾-‾---‾‾------‾‾-----‾‾‾--‾‾‾‾‾-‾-‾‾‾-‾------‾‾‾‾-‾--‾‾‾‾-‾‾‾

12 名無しさん 2020/01/07(火) 21:27:08
‾---‾-‾‾--‾‾‾--------‾--‾‾‾-‾-‾----‾‾‾---‾----‾-‾‾‾‾‾‾‾‾--‾‾‾-‾‾‾‾‾-‾‾--‾
‾----‾‾‾-‾‾---‾---‾‾‾-‾----------‾-‾--‾-‾-‾‾‾‾-‾‾---‾‾‾‾-‾‾‾‾‾-‾‾---‾‾‾‾‾
-‾‾-----‾----‾-‾-‾‾‾‾‾-‾‾-‾---‾‾‾‾‾-‾-‾‾‾‾-‾‾‾‾‾-‾-‾----‾-----‾‾--‾‾-‾‾--
‾‾---‾--‾‾--‾‾-‾‾‾--‾‾--‾-‾‾-‾--‾‾‾--‾‾----‾‾‾‾-‾--‾---‾-‾‾-----‾-‾‾‾‾-‾‾
‾‾‾‾----‾-‾‾‾---‾‾---‾-‾--‾-‾------‾‾-‾‾‾‾‾‾‾-‾---‾‾‾-‾‾‾--‾‾‾----‾-‾-‾-‾
--‾-‾--‾----‾‾-‾-‾--‾‾-‾‾‾-‾‾-‾-‾----‾‾-‾‾--‾‾‾‾--‾---‾‾‾‾-----‾‾‾‾-‾-‾‾‾
‾-----‾-----‾‾‾---‾‾‾‾‾--‾‾‾-‾‾--‾‾--‾-‾‾‾‾‾‾-‾--‾-‾--‾‾----‾-‾‾‾--‾‾-‾‾-
‾-‾‾‾-‾-‾‾‾-‾‾‾----------‾‾‾‾‾-‾-‾---‾--‾‾-‾----‾‾--‾‾‾-‾‾‾---‾‾-‾‾‾-‾‾--
‾‾‾‾-‾-‾-‾-‾‾-‾--‾--‾‾‾‾‾-‾‾--‾‾‾--‾-‾‾--‾-‾‾‾‾-‾----‾--‾‾--‾--‾‾-‾------
‾‾-‾‾‾--‾-‾-‾---‾--‾‾-‾‾‾--‾------‾‾----‾---‾‾‾-‾--‾‾--‾‾‾‾-‾-‾‾-‾‾--‾‾‾‾
‾‾--‾-‾‾-‾‾‾-‾-‾‾‾‾---‾-‾-‾--‾---‾--‾‾‾-‾-‾-‾-‾‾-‾‾--‾‾-----‾‾-‾--‾‾-‾‾--
‾-‾-‾‾‾--‾‾-‾‾-‾‾--‾‾‾‾-‾-------‾‾‾-‾‾--‾--‾‾‾‾‾‾‾-‾---‾-‾--‾‾-------‾‾-‾
‾‾---‾‾‾‾-‾--‾‾‾-‾-‾‾-‾-‾-‾‾----‾-----‾--‾‾-‾-‾-‾--‾--‾-‾-‾-‾-‾‾--‾-‾‾‾‾‾
‾--‾-‾--‾-‾‾‾---‾-‾‾---‾‾-‾-‾--‾--‾-‾‾--‾‾‾‾---‾‾-‾-‾‾‾-‾-‾‾‾‾‾--‾-‾‾----
-‾--‾-‾‾‾-‾--‾---‾‾‾---‾‾‾‾‾-‾‾‾‾--‾-‾‾‾‾-‾‾-‾‾-‾-‾-‾‾‾‾-‾----‾--‾-------
---‾---‾-‾‾‾---‾-‾-‾‾‾‾-‾‾-‾-‾‾-‾-‾----‾-‾‾-‾‾‾‾------‾-‾‾‾-‾‾--‾-‾‾-‾-‾‾
‾‾‾‾---‾‾‾‾-‾-‾‾--‾--‾‾‾‾‾‾‾--‾---‾---‾--‾‾‾-‾----‾--‾‾‾-‾--‾‾‾-‾‾‾------
‾‾‾‾‾-‾‾---‾-‾‾‾--‾‾----‾----‾---‾-‾‾‾‾‾---‾‾‾-‾-‾-‾--‾--‾----‾-‾‾‾‾-‾‾-‾
---‾-‾‾‾--‾‾-‾-‾-‾‾‾‾‾‾-‾--‾--‾‾‾‾-‾--‾-‾‾‾‾‾--‾------‾‾--‾----‾‾‾‾‾----‾
‾‾‾‾---‾‾-‾‾‾---‾-‾-‾‾--‾--‾--‾-‾‾-‾‾-‾-‾--‾‾‾‾-‾-‾--‾--‾-‾‾-‾‾‾‾----‾---
-‾-‾‾-‾‾‾-----‾‾‾-‾‾----‾----‾‾-‾-‾‾‾-‾‾‾‾‾--‾‾-‾‾‾-‾---‾--‾-‾-‾-‾‾----‾‾
‾-‾------‾‾‾‾--‾--‾-‾-‾-‾-‾-‾--‾‾‾-‾‾-‾--‾‾-‾-‾---‾--‾---‾‾--‾‾‾‾-‾‾‾‾‾-‾
-‾‾----‾‾‾-‾‾‾-‾‾‾‾--‾--‾-‾‾--‾‾-‾‾------‾‾‾--‾‾-‾‾‾‾‾-‾-----‾‾-‾‾--‾-‾--
‾‾‾‾‾--‾‾------‾--‾-‾‾-‾‾-‾‾-‾-‾‾‾-‾-‾--‾‾---‾--‾‾‾--------‾-‾-‾--‾‾‾‾‾‾‾
-‾-‾‾‾‾----‾--‾--‾--‾‾‾-‾--‾‾‾‾-‾-‾----‾-‾‾--‾‾--‾--‾‾‾-‾--‾‾‾‾--‾--‾-‾‾‾
--‾‾‾--‾-‾‾‾‾-‾‾‾--‾----‾‾‾----‾‾‾--‾-‾--‾‾--‾‾--‾-‾‾‾-‾----‾-‾‾-‾‾-‾‾‾--

13 名無しさん 2020/01/28(火) 21:47:42
‾‾---‾‾‾-‾‾--‾‾‾-‾‾‾‾-‾‾‾‾-‾-‾-‾--‾‾-‾-‾------‾-‾---‾‾‾-----‾‾----‾‾‾--‾‾
----‾‾--‾-‾-‾--‾----‾-‾‾‾‾---‾‾‾-‾‾---‾‾‾‾-‾‾‾‾‾‾--‾‾‾-‾‾‾‾‾--‾---‾---‾--
-‾‾-‾---‾‾---‾---‾‾‾-‾-‾--‾---‾-‾‾---‾--‾‾----‾‾-‾-‾‾‾‾-‾-‾‾-‾‾‾-‾‾--‾‾‾‾
‾-‾‾‾---‾‾--‾---‾----‾-‾‾--‾--‾-‾-‾--‾‾‾‾-‾-‾-‾‾‾‾-‾‾-‾-‾‾‾--‾---‾‾--‾‾-‾
‾---‾‾‾‾‾--‾---‾‾‾‾‾-‾-‾‾‾‾‾‾---‾--‾-‾‾‾--‾‾‾‾-‾----‾‾-‾--‾‾-‾--‾-----‾--
-‾--‾-‾-‾‾--‾‾‾-‾‾‾‾-‾--‾‾--‾---‾--‾---‾--‾‾--‾--‾-‾‾‾-‾-‾‾-‾‾--‾-‾‾‾--‾‾
-‾‾-‾‾-----‾-‾‾-‾‾----‾--‾-‾‾‾----‾--‾‾‾‾-‾‾---‾-‾‾‾----‾‾‾-‾--‾‾‾‾‾-‾‾-‾
--‾--‾‾-‾-‾-‾--‾‾---‾-‾-‾‾‾‾-‾‾-‾‾‾-‾‾‾----‾---‾‾-‾‾‾-‾‾‾-‾--‾---‾-‾‾‾---
‾‾--‾‾---‾-‾-----‾-‾-‾‾‾‾‾-‾----‾--‾-‾-‾‾---‾‾‾‾‾‾‾---‾-‾----‾‾-‾-‾‾‾‾-‾‾
----‾‾‾‾---‾‾‾-‾‾--‾-‾‾--‾‾‾-‾-‾‾----‾‾‾---‾‾-‾-‾‾-‾------‾‾-‾‾‾‾-‾-‾-‾-‾
--‾--‾--‾-‾-‾‾-‾-‾‾--‾‾‾‾‾‾----‾---‾-‾‾--‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾-‾---‾‾----‾‾‾----‾--
‾‾--‾‾-‾‾‾-‾----‾‾‾-‾-‾‾-‾‾-‾----‾‾--‾‾‾--‾--‾‾‾‾-‾‾‾‾--‾--‾‾--‾----‾--‾-
‾-‾------‾‾‾--‾-‾‾‾---‾‾‾-‾‾----‾‾--‾-‾---‾‾‾‾-‾--‾‾‾-‾‾---‾-‾‾‾‾‾---‾-‾‾
‾‾‾---‾--‾‾-‾----‾‾‾‾--‾-‾---‾-‾--‾‾-‾‾‾‾‾‾-‾-‾‾‾‾----‾----‾‾‾-‾---‾‾‾-‾-
--‾‾‾‾‾‾---‾-‾‾--‾-‾-‾‾-‾‾‾-‾-‾‾--‾-‾----‾‾--‾--‾‾-‾----‾‾‾‾--‾-‾--‾‾‾-‾-
-‾‾‾‾-------‾‾‾‾---‾‾---‾‾‾‾---‾‾---‾-‾---‾‾‾‾‾-‾‾‾‾‾‾‾----‾‾‾-‾-‾-‾---‾-
--‾-‾‾--‾-‾‾‾‾-‾‾-‾-‾--‾--‾-‾‾-‾‾‾‾‾‾-‾‾-‾‾--‾-----‾‾‾---------‾‾-‾‾‾--‾‾
-‾‾---‾‾‾-------‾---‾-‾--‾‾--‾‾‾--‾--‾---‾‾‾-‾--‾‾‾‾‾--‾-‾‾-‾-‾‾‾-‾‾-‾‾‾‾
-‾‾-‾‾‾--‾‾‾--‾--‾‾‾‾---‾‾-‾---‾--‾‾-‾‾‾‾-‾‾--‾‾‾‾--‾--‾-‾‾-‾-‾-‾-----‾--
--‾-‾‾‾-‾-‾-‾‾-‾‾-‾----‾‾‾-‾---‾‾-‾‾‾‾‾-‾‾-----‾-‾--‾‾-‾‾-‾----‾‾‾-‾-‾‾--
‾-‾-‾-‾-‾-‾‾‾-‾‾‾‾‾-‾--‾‾-‾---‾-‾‾‾‾-‾‾---‾--‾‾--‾------‾-‾‾‾‾‾‾-‾----‾--
-‾--‾‾-‾‾----‾‾‾-‾-‾‾‾‾--‾--‾-‾-‾‾‾‾‾-----‾‾‾-‾---‾-‾‾‾-----‾---‾‾‾‾-‾-‾‾
-‾‾---‾‾-‾‾---‾------‾-----‾-‾‾---‾-‾‾‾-‾-‾-‾---‾‾‾‾-‾-‾--‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾-‾-‾‾
-‾-‾----‾--‾-‾--‾--‾-‾‾‾‾‾---‾‾‾-‾‾-‾-‾‾----‾-‾‾-‾‾--‾-‾--‾‾----‾‾‾‾-‾‾‾‾
----‾‾‾‾--‾--‾-‾‾‾‾-‾-------‾-‾‾‾‾‾-‾‾‾--‾-‾‾‾‾-----‾‾‾‾‾-‾-‾-‾-‾‾---‾-‾-
--‾---‾‾‾-‾-‾---‾-‾-‾‾--‾‾-‾‾--‾‾‾‾-‾‾--‾‾‾--‾‾‾‾‾--‾-‾---‾---‾---‾‾‾--‾‾

14 名無しさん 2020/02/25(火) 21:05:42
-----‾‾--‾--‾-‾‾‾-‾-‾--‾‾-‾‾-‾‾‾-----‾‾‾-‾‾-‾-‾--‾‾-‾---‾‾‾‾-‾---‾-‾‾-‾‾‾
--‾-‾-‾‾-‾‾‾‾---‾‾--‾-‾-‾-‾‾-‾-‾‾-‾-‾-‾-‾--‾‾‾‾---‾--‾‾-‾----‾‾----‾-‾‾‾‾
-‾‾‾‾‾---‾‾‾‾‾‾‾‾‾-‾-‾---‾---‾---‾-‾--‾--‾‾--‾‾----‾-‾---‾‾-‾‾---‾-‾‾‾‾‾-
‾‾‾-‾‾--‾‾‾-‾---‾----‾‾--‾-‾---‾-‾-‾‾-‾‾‾‾-‾------‾‾‾-‾‾‾‾‾‾‾----‾‾--‾‾--
‾-‾‾‾-‾‾‾--‾‾---‾‾-‾-----‾----‾-‾‾-‾--‾-‾--‾‾----‾‾‾‾--‾‾--‾---‾‾‾-‾‾‾‾‾‾
‾‾‾-‾‾--‾‾---‾‾--‾‾--‾-‾‾‾‾-------‾-----‾-‾‾-‾-‾‾‾--‾-‾-‾-‾‾-‾-‾-‾‾--‾‾‾‾
----‾-‾‾---‾‾--‾‾---‾---‾-‾‾----‾‾‾--‾‾-‾‾-‾‾‾‾‾-‾‾-‾‾-‾-‾‾‾-‾-‾---‾-‾‾-‾
‾‾‾‾‾-‾‾---‾‾--‾--‾‾----‾‾-‾-‾-‾‾----‾‾‾-‾-‾-‾‾--‾‾-‾‾‾‾-‾-----‾----‾‾‾-‾
‾‾---‾‾‾-----‾--‾‾‾-‾‾‾‾‾-‾‾---‾‾-‾--‾-‾-----‾‾‾‾--‾‾‾----‾--‾-‾‾-‾‾-‾-‾‾
‾‾-‾-‾--‾-‾--‾‾-‾‾‾‾-‾‾‾‾----------‾-‾--‾--‾‾‾‾‾‾‾‾‾-‾‾--‾‾-‾‾-‾‾---‾----
‾---‾-----‾‾‾‾-‾‾‾‾----‾‾‾-‾---‾---‾‾--‾‾‾‾‾--‾--‾‾‾‾--‾-‾‾‾-‾‾--‾--‾--‾‾
‾‾‾---‾‾‾‾‾‾‾--‾-‾---------‾--‾-‾-‾‾‾-‾---‾-‾--‾--‾‾--‾‾‾--‾--‾‾‾‾‾‾-‾‾-‾
-‾-‾‾‾‾‾-‾-‾--‾-‾-‾--‾--‾-‾-‾‾‾‾‾-‾‾‾-‾‾-‾‾-‾‾‾‾‾--‾‾------‾-‾--‾-‾------
‾‾‾‾‾-‾-‾‾‾‾-‾--‾‾‾---------‾--‾‾-‾-‾‾-‾-‾--‾‾‾-‾‾-‾-‾--‾‾--‾--‾-‾‾-‾---‾
‾-----‾----‾-‾‾---‾‾‾--‾‾‾‾-‾-‾-‾-‾‾---‾‾--‾-‾‾--‾--‾‾‾‾--‾‾‾‾-‾‾‾--‾--‾‾
------‾-‾‾-‾-‾-‾-‾‾---‾‾‾‾‾‾‾‾--------‾‾-‾‾‾‾--‾‾‾--‾‾‾-‾--‾----‾‾-‾-‾‾‾‾
-‾‾---------‾‾-‾-‾‾‾-‾‾‾-‾--‾‾‾‾‾‾‾‾-‾-‾---‾‾--‾-------‾‾-‾‾‾---‾--‾‾‾‾‾‾
‾----‾-‾-‾-‾‾‾------‾-‾‾-‾---‾‾--‾-‾‾‾‾----‾‾‾‾--‾‾-‾--‾‾‾‾--‾‾‾‾-‾‾‾---‾
‾--‾-‾--‾‾‾‾‾--‾‾-‾‾-‾--‾---‾-‾-‾‾‾--‾--‾‾-‾-‾‾---‾‾‾-‾‾‾-‾-‾‾------‾‾‾--
-‾-‾-‾-‾‾‾‾‾-‾-‾-‾---‾‾‾--‾--‾‾-‾‾-‾----‾‾-------‾‾-‾‾‾‾-‾-‾--‾‾-‾--‾‾‾-‾
‾--‾----‾-‾-‾‾‾‾‾‾‾--‾---‾---‾‾-‾‾‾‾‾-----‾‾‾‾‾----‾‾‾‾‾--‾-‾---‾‾----‾‾‾
‾‾-‾------‾-‾‾----‾-‾-‾‾--‾-‾---‾-‾‾‾---‾-‾-‾-‾--‾-‾-‾‾-‾‾‾‾‾--‾‾‾‾-‾‾‾-‾
---‾-‾‾-‾-‾‾‾--‾-‾‾--‾‾-‾-----‾‾‾‾‾-‾--‾‾-‾-‾‾--‾--‾-‾‾‾‾-‾‾------‾-‾‾‾‾-
‾--‾-------‾-‾‾‾‾‾-‾‾-‾‾‾-‾‾‾‾--‾‾----‾--‾‾--‾---‾-‾‾‾‾-‾-‾‾-‾-‾-‾-‾‾‾---
-‾‾‾-‾‾--‾--‾-‾-‾‾‾‾‾-‾-‾-----‾‾‾‾‾-----‾‾‾-‾-‾‾‾‾----‾‾--‾‾--‾‾‾-----‾‾-
-‾‾‾--‾‾‾‾----‾‾‾‾‾--‾---‾-‾-‾-----‾‾‾‾-‾‾-‾-‾‾-‾--‾-‾‾‾-‾‾---‾‾-‾---‾‾--

新着レスの表示
■トップページに戻る■ お問い合わせ/削除依頼